Splash Image

Residence-55-2

Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, "Residence-55" орон сууцны цогцолборын хоёр дахь хэсэг.

“Spring Town” төсөл

13-р хороолол дахь 200 айлын орон сууцны цогцолбор. (2012-2013 он)

Эко барилга шинэ зууны сонголт

гторгуйн цэнхэр сувд дэлхий хүн төрөлхтний цорын ганц гэр орон. Амьдралын эх булаг, учир шалтгааны үндэс суурь мөн. Шинэ эрин зуунд цаг уурын дулаарал, байгалийн гамшигт үзэгдлүүд, азоны цоорол зэрэг олон тулгамдсан асуудал нэг үндэстний бус нийт хүн төрлөхтний өмнө тулгамдсан асуудал болоод байна. Бид эх дэлхийнхээ өмнө үүрэг хариуцлага хүлээх ёстойг дээрх үзэгдлүүд батлан харуулсаар.

Эко барилга шинэ зууны сонголт

Огторгуйн цэнхэр сувд дэлхий хүн төрөлхтний цорын ганц гэр орон. Амьдралын эх булаг, учир шалтгааны үндэс суурь мөн.